فناوری اطلاعات

ادامه
از سوی مرکز زبان مدرسه علمیه امام کاظم؛ دوره های ‌آموزش زبان انگلیسی و عربی ویژه طلاب برگزار می شود

از سوی مرکز زبان مدرسه علمیه امام کاظم؛

دوره های ‌آموزش زبان انگلیسی و عربی ویژه طلاب برگزار می شود

دوره های زبان انگلیسی و عربی از سوی مرکز زبان مدرسه علمیه امام کاظم ویژه طلاب سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم برگزار می شود.
ادامه