.

مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی برگزار می‌کند

دوره مهارت افزایی پاسخگویی و مواجهه با پرسش

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی» حوزه، دوره مهارت افزایی پاسخگویی و مواجهه با پرسش ویژه خواهران طلبه به همت مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار می شود.

بر پاییه این گزارش دوره مهارت افزایی پاسخگویی و مواجهه با پرسش ویژه خواهران طلبه به همت مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران برگزار می شود.

سطح سه در رشته های تخصصی یا کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و حداکثر سن ۴۵ سال و پرداخت ۱۵۰ هزار تومان از شرایط نام نویسی در این دوره است.

گفتنی است، خواهران طلبه می توانند جهت نام نویسی در دوره مهارت افزایی پاسخ گویی و مواجه با پرسش تا ۲۰ بهمن ماه به سامانه اینترنتی مرکز ملی پاسخ گویی به سؤالات دینی به نشانی http://pasokhgoo.ir/ یا به لینک  http://pasokhgoo.ir/kh98 مراجعه کنند.