.

معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) اصفهان

برگزاری کارگاه یک روزه مهارت مطالعه و تندخوانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی» حوزه، معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) در کارگاه یک روزه مهارت مطالعه در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) اصفهان، به مشکل طلاب در زمینه مطالعه اشاره کرد و گفت: برخی از طلاب بعد از امتحانات می گویند ما هر کتابی را ده بار خواندیم، ولی زمان امتحان، مطالب را فراموش می کنیم؛ در رابطه با این مسئله دو سؤال مطرح است یک این که چرا هر کتابی باید ده بار خوانده شود؟   و دوم  چرا ده بار خواندن کتاب مثمر ثمر نبوده است؟
وی ادامه داد: خواننده کتاب باید با نویسنده کتاب ارتباط برقرار کند وگرنه یادگیری شکل نمی گیرد. خواندن پیشگفتار و مقدمه کتاب در برقراری ارتباط با نویسنده کمک شایانی به خواننده می کند. دومین نکته ای که باید به آن در مطالعه توجه کرد، دستیابی به معنای ریشه کلمه مطالعه است. در حین مطالعه منظور خواننده باید فهم شود و برای خواننده منظور او آشکار گردد، اگر این مسئله محقق نشد  یعنی طلع محقق نشده است.

معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) اصفهان با بیان اینکه یادگیری و مطالعه لازم و ملزوم هم هستند، به تأثیرات یادگیری شیوه مطالعه صحیح اشاره کرد و گفت: با یادگیری شیوه مطالعه، زمان مطالعه کاهش و میزان یادگیری افزایش می یابد و مدت نگهداری مطالب در حافظه تان افزایش می یابد.

 
وی به معرفی تکنیک های مختلف مطالعه پرداخت و افزود: مطالعه اجمالی، تند خوانی، عبارت خوانی، دقیق خوانی و مطالعه انتقادی انواع تکنیک های مطالعه هستند که هرکدام مناسب خواندن یک نوع کتاب هستند مثلا کتاب داستان را از طریق تند خوانی می توان مطالعه کرد، ولی یک کتاب درسی را بدین شیوه نباید مطالعه کرد.

 
شکرانی پور، روش مطالعه اجمالی را  اولین شیوه مطالعه معرفی کرد و در پایان به تشریح این روش پرداخت و گفت: در مطالعه اجمالی یک کتاب باید به عنوان کتاب، مؤلف، تاریخ انتشار، طرح روی جلد و پشت جلد، مقدمه، پیشگفتار، توجه کنید، چون از طریق آنها اهداف نویسنده و میزان اقبال مردم نسبت به کتاب معلوم می شود و با مطالعه فهرست مطالب، خلاصه فصل به راحتی می توانید به فصلی  مورد نیاز مراجعه کنید.