آئین نامه

مدرس دوره های مهارتی

مقدمه

تدوین طرح جامع تحول در عرصه‌های گوناگون آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی و عملیاتی‌نمودن آن سالیانی است که بر بلندای اندیشه و فکر مسئولین ذی‌ربط در حوزه­های علمیه جای گرفته و اکنون در سایه‌سار تلاش‌های بی‌دریغ و پی‌گیری‌های دست‌اندرکاران امر در جهت رشد و بالندگی سطح علم و دانش طلاب و روحانیون  این نهاد مبارک و فاخر، به قلّه‌های درخور تحسینی از علم و دانش دست یافته است.

برخورداری از روند رو به رشد و تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، مدیریتی، تبلیغی، و ... از جمله اهداف سترگی است که از رهگذر برگزاری هدفمند دوره‌های مهارتی کاربردی میّسر خواهد شد.

برای دست‌یابی به این مهم، بهره‌گیری از اساتید متخصص و مجّرب امری ضروری و الزامی است که این آیین‌نامه به منظور ساماندهی و ضابطه‌مند نمودن جذب و تعامل با اساتید آموزش‌های کاربردی، بیان شرایط، وظایف و تعهدات، نظارت بر عملکرد، زمینه‌سازی جهت ارائه تسهیلات مناسب به آنان توسط مرکز آموزشهای مهارتی مدیریتی تدوین و در شورای برنامه ریزی به تصویب رسیده است.

 

فصل اول: کلیات

ماده1) تعاریف

1. استاد عضو هیأت علمی: استادی است که طبق ضوابط و شرایط مربوط به جایگاه مشخص عضو هیأت مراکز پژوهشی و آموزشی حوزه علمیه طبق شرایط مندرج در استاندارد دوره های مهارتی به تدریس آموزش های کاربردی می پردازد.

2. استاد مدعو: استادی است که مطابق با شرایط و ضوابط آیین‌نامه جذب اساتید کاربردی برای تدریس یک دوره یا بیشتر دعوت میشود.

3. خبرگان بدون مدرک: اساتید توانمندی که فاقد  مدرک تحصیلی مرتبط می باشند و طبق تأیید کارگروه علمی مهارتی مربوط، از تجربه و تخصص کافی برخوردارند و باید حداقل دارای پنج سال سابقه کار و فعالیت آموزشی مرتبط باشند.

    تبصره:  معیارهای خبرویت توسط کارگروهها مشخص و معین می شود.

4. فراگیران: منظور از فراگیران، در این آیین‌نامه، طلاب و دانش آموختگان حوزوی می‌باشند.

5. مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی حوزه های علمیه:­ مرکزی است وابسته به حوزه های علمیه  که عهده دار طراحی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اجرای دوره­های آموزشی کاربردی و مهارتی می باشد.

6. واحد مجري: واحدي است در مراكز صفي كه متصدي اجراي دوره‌هاي كاربردي مهارتي مي‌باشد.

7. استاد اعزامی: استادی است که از مرکز آموزشها  به استان یا شهرستان هدف طبق ضوابط و شرایط این آیین‌نامه جهت تدریس، اعزام می‌شود.

8. استاد بومی: استادی است که در استان یا شهرستان هدف ساکن بوده و بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در آیین‌نامه جذب اساتید کاربردی دعوت به همکاری می‌شود.

9. کارگروه‌های علمی مهارتی: جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه كه داراي يك يا چند تخصص در رشته‌هاي متجانس بوده و عهده‌دار طراحي، استانداردسازي و ساماندهي دوره‌هاي مهارتي مي‌باشند.

 

ماده 2) اهداف

1. ضابطه‌مندی و ایجاد نظام هماهنگ در نحوه جذب و بکارگیری و حفظ اساتید؛

2. زمینه‌سازی برای شناسایی و جذب اساتید کارا و توانمند؛

3. ارتقاء کیفیت بخشی به استانداردهای بکارگیری اساتید

4. هماهنگ‌سازی و تسهیل در روند پرداخت حق‌التدریس.

5. ارتقاء بخشی و تسهیل کلیه تعهدات و پرداخت ها

6. ارتقاءبخشی آموزشهای مهارتی در سطح حوزه های علمیه با حضور متخصصان و اساتید توانمند