آیین نامه

نشست ترویجی

مقدمه

«آموزش‌های مهارتی بال دوم آموزش‌ها در  مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی است» این عبارت به خوبی اهمیت و جایگاه آموزش‌های کاربردی را در فرایند تعلیم و تربیت فراگیران نشان می‌دهد، این اهمیت در بند پنجم از مجموعه مأموریت‏ها و سیاست‏های مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی نیز با عبارت: «توانمندسازی فراگیران در مهارت‏های مدیریتی، تبلیغی، هنری و حرفه‏ای در قالب... و ارائه آموزش‏های کاربردی متناسب با نیازهای اجتماعی» دیده شده است.

در یکسال گذشته تلاش‌های مفید و مؤثری برای برگزاری متنوع این دوره‌ها در مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی صورت گرفته و نیز برای رونق بیشتر دوره‌ها، طرح‌ها و ایده‌های مختلفی ارائه گردیده است،‌ اما به رغم همه تلاش‌ها، این آموزش‌ها هنوز جایگاه واقعی و حقیقی خود را در میان فراگیران پیدا نکرده و بجز چند دوره معدود مثل مهارت‌های ویژه مدیران حوزه های علمیه و رایانه، سایر دوره‌ها، بخصوص دوره‏های ادبی و هنری، کمتر مورد استقبال جدی فراگیران قرار گرفته است.

یکی از مهم‏ترین دلایل عدم استقبال فراگیران عدم شناخت آنان نسبت‌ به نقش این دوره‌ها در فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی و وضعیت شغلی آنهاست، بدین لحاظ، مرکز آموزش برای رفع این اشکال و آسیب‌، برنامه برگزاری سلسله نشست‌های ترویجی (فرهنگ‏سازی) آموزش‌های مهارتی را پیشنهاد و اینک برای اجرای مطلوب این نشست‏ها آیین‏نامه ای تنظیم نموده است.

در این آیین‏نامه مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی اختصاراً مرکز نامیده می‏شود.

 

ماده 1) تعریف

نشست‏های ترویجی؛ برنامه و فعالیتی در راستای فرهنگ‏سازی نسبت به مهارت‏آموزی است که در قالب یک گردهمایی عمومی برای طلاب و روحانیون برگزار می‏شود.

 

ماده2) اهداف

1.     فرهنگ‏سازی و تبلیغ دوره‏های آموزش مهارتی در میان طلاب و روحانیون .

2.     سوق‏دادن طلاب و دانش آموختگان به سوی مهارت‏هایی که در عین مطلوب و مورد نیاز بودن، در حوزه رایج نباشد.

3.     زمینه‏سازی گسترش و تنوع بخشیدن به دوره‏های آموزش های مهارتی.

4.     زمینه‏سازی افزایش حضور کمی فراگیران در دوره‏های آموزش های کاربردی و مهارتی.

5.     توجه بخشی به مدیران و کارشناسان جامعه نسبت به اهمیت و جایگاه آموزش‏های کاربردی و مهارتی.

 

ماده3) وظایف

بند 1- وظایف مراکز مجری

1.     پیشنهاد تعداد و موضوعات و جدول زمان‏بندی برگزاری نشست به مرکز آموزش در آغاز هر سال و دریافت موافقت مرکز آموزش.

2.     برگزاری نشست.

3.     انجام نظرسنجی، نیازسنجی و آسیب‏شناسی و ارائه اطلاعات دریافتی به مرکز آموزش حداکثر یک هفته پس از اجرا.

 

بند 2- وظایف مرکز آموزش :

1.     بررسی و کارشناسی پیشنهادات مراکز مجری در خصوص موضوع و زمان برگزاری نشست بمنظور ایجاد وحدت رویه و سایر هماهنگی‏های لازم.

2.     شناسایی اساتید و چهره‏های معروف کشوری در عرصه‏های مهارتی برای سخنرانی در نشست‏ها و معرفی آنها به مراکز مجری.

3.     هماهنگی با نهادها و سازمان‏های مشارکت‏کننده.

4.     ارائه مشاوره و همفکری به معاونین مراکز مجری در طراحی و اجرای نشست ها.

5.     تهیه فرم‏های نظر سنجی و نیازسنجی و طرح‏های آسیب‏شناسی پیرامون نشست‏ها و تحلیل نتایج آنها.

6.     نظارت بر حسن اجرای برنامه نشست ها