آئین نامه

آزاد اندیشی

 مقدمه:

 با استعانت از الطاف حضرت حق و الهام از آموزه‌‌های دین مبین اسلام، و پیروی از سنت نبوی (ص) در جهت ایجاد فضای آزاد استماع سخن و اتباع بهترین آن و نیز لزوم آزادی اندیشه و ایجاد فرهنگ تضارب آراء و تعامل علمی واجتناب از مراء و جدال باطل و در راستای اجرای منویات  مقام معظم رهبری، مندرج در نامه ایشان به جمعی از دانش‌آموختگان حوزه علمیه در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۱  و بیانات ایشان در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور در تاریخ ۶/۸/۸۸ در خصوص ضرورت راه اندازی کرسی‌های مناظره، نقد، نظریه پردازی و آزاداندیشی ، این آیین نامه با بندهای زیر تدوین و پس از تصویب شورای سیاست گذاری مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی  در حوزه های علمیه  قابل اجر خواهد بود.

 

فصل اول: کلیات

 تعاریف

1.     کرسی‌ آزاداندیشی: نشستی که در طی آن، طلاب و روحانیون به صورت آزاد، نظام‌مند، منطقی و عالمانه به اظهار نظر، تبادل آراء و گفتگو در موضوعی خاص با ملاحظه اهداف مندرج در ماده ۲ این آیین نامه می پردازند. در این آیین نامه به اختصار« کرسی» نامیده می شود.

2.     حوزه علمیه : به مجموع مکان های گفته می شود که فراگیران  در آن علوم دینی فرا می گیرند،  اطلاق می‌شود.

3.     هیات مرکزی: به هیأت مرکزی کرسی‌های آزاد اندیشی اطلاق می شود.

4.     آیین نامه: به آیین نامه کرسی های آزاداندیشی در حوزه های علمیه اطلاق می شود.

 

اهداف

1.     نهادینه‌سازی آزادی بیان و تضارب آراء با رعایت اخلاق و منطق گفت‌وگو

2.     ایجاد فرصت قانونی و عادلانه برای عرضه آزادانه آراء، دیدگاه‌ها و سؤالات پیرامون موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه از دیدگاه ها و با رویکردهای مختلف و آگاهی از نظرات دیگران

3.     تقویت روحیه حقیقت‌جویی، آزادگی و قانون‌گرایی

4.     سامان‌دهی مباحثات و گفتگوها با صبغه علمی

5.     ایجاد فضای مناسب برای طرح و بیان اندیشه‌های نو، تفکر خلاق و فرهنگ نوآور

 

 راهبردها

1.     تأکید بر نقش اساسی و کانونی رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری در اجرای کرسی‌ها

2.     استفاده از ظرفیت‌های سایر مراکز علمی و آموزشی در اجرای کرسی‌ها

3.     ترغیب اساتید ، طلاب و روحانیون  به مشارکت فعال در برگزاری کرسی ها

4.     ایجاد رقابت بین اساتید و طلاب و روحانیون  در برگزاری کرسی‌ها

5.     تشویق و حمایت از کرسی‌های موفق

6.     معطوف نمودن برنامه‌ کرسی‌ها به ارتقای کیفیت و نشاط در محیط های حوزوی

7.     آسیب‌شناسی و پایش مستمر پس از اجرای کرسی‌ها

8.     رعایت مقتضیات محیطی و محلی در برگزاری کرسی‌ها