آئین نامه

تشکیل گروه های علمی

مقدمه:

با توجه به جایگاه گروه های علمی و به استناد  مصوبه جلسه اول شورای سیاستگذاری آموزش های کاربردی ؛ مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی برای پیشبرد اهداف خود و رفع نواقصی که در برنامه های آموزشی حوزه های علمیه وجود دارد در نخستین گام خود اقدام به تشکیل گروه های علمی متشکل از اساتید متخصص و متبحر نموده تا به عنوان اولین اقدام خود آسیب شناسی برنامه آموزشی سطوح مختلف را با توجه به آسیب های موجود احصاء، ونسبت به  راهکارهای برون رفت از آن اقدام نماید.بدینوسیله جهت تحقق امر ساماندهی و ضابطه‌مند نمودن نیاز به آیین نامه ای می باشد.که در این آیین نامه از« گروه های علمی مرکزآموزشهای کاربردی و مهارتی » به اختصار از « گرو ههای علمی» نام برده می شود  که در چارچوب  مواد زیر تشکیل می گردد.

 

  تعریف گروه‌های علمی مهارتی

         جمعی از اساتید حوزوی و دانشگاهی كه داراي يك يا چند تخصص در رشته‌هاي متجانس بوده وعهده‌دارطراحي، استانداردسازي و ساماندهي دوره‌هاي مهارتي مي‌باشند.

 

  سیاست های کلان و اهداف گروه های علمی

         سیاست های کلان و در پیش روی با عنایت به اسناد بالادستی عبارتند از:

       1-     بسترسازی جهت آموزش مهارت محور و پرورش خلاقیت و ماندگاری آموزش‌ها؛

       2-     کاربردی کردن هرچه بیشترعلوم حوزوی با تحفظ بر روش اجتهادی با رعایت نیازشناسی؛

       3-     تعیین اولویت های مهارتی طلاب و روحانیون نسبت به جامعه، نظام و حوزه؛

       4-     ارتقاء بخشی آموزش های مهارتی در سطوح مختلف حوزه های علمیه با حضور متخصصان و اساتید توانمند؛

       5-     تبیین امور مهارتی در کلاس های آموزشی طلاب.