درباره ما

معرفی مرکز:

مهارت آموزی در مجامع علمی ، رکن اصلی  اثر بخشی ، بهره وری و استفاده بهینه از دانش بشری است. از دیر باز استفاده حداکثری و هوشمندانه از ابزارها و فناوری های نوین و بهره مندی از فنون و روش های کارآمد ، مطمح نظر نخبگان و علمای جهان اسلام بوده است.

مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی حوزه های علمیه مرکزی است ستادی و صفی که در شهریور ماه 96 حسب الامر مدیر محترم حوزه ها ی حضرت آیت الله اعرافی (دامت برکاتة)  به مدیریت حجت الاسلام والمسلمین مهدی کشوری، با هدف توانمندسازی طلاب و روحانیون و آشنایی ایشان به مهارت های مورد نیاز و به کارگیری درست آن، شروع به فعالیت نموده است.

به استناد "آیین نامه جامع شوراها و کمیسیون های مرکز مدیریت حوزه های علمیه" با توجه به گستره و دامنه فراگیر فعالیت های کاربردی و مهارتی در ابعاد گوناگون و لزوم سیاست گذاری و برنامه ریزی با نگاهی جامع و همه سویه، استفاده از خرد جمعی را ضروری می نماید، جهت تحقق این امر شورای سیاستگذاری آموزش های کاربردی و مهارتی به ریاست مدیر محترم حوزه های علمیه و نائب ریسی مسئول محترم مرکز امور طلاب و دانش آموختگان و دبیری مسئول محترم مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی و دیگر اعضاء که معاونین محترم معاونت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه میباشند در جهت توانمند سازی و ارتقاء علمی-مهارتی حوزویان و هدفمند کردن آموزش های کاربردی و مهارتی به صورت الزامی و اختیاری، تشکیل گردیده است.

 

سیاست های کلان و اهداف کلان آموزش های کاربردی و مهارتی

 

التزام به رهنمودهای مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) و مراجع عظام تقلید(دامت برکاتهم)؛

نیازسنجی واقع‌بینانه و عنایت به ضرورت‌ها و اقتضائات محیطی؛

تاکید بر هویت رسالتمدار و ارزشی حوزه‌های علمیه؛

توجه به لزوم افزایش کارآمدی حوزه‌های علمیه در سطح جامعه؛

صیانت از شئونات و جایگاه مقدس حوزه‌های علمیه و زی طلبگی؛

بهره‌گیری از فناوری‌ها، روش‌ها و ابزارهای نوین و کارآمد و تجربه‌های موفق سایر مراکز و نهادها؛

انتخاب دقیق و حساب‌شده‌ی جامعه‌ی هدف؛

صرفه‌جویی و تلاش برای برون‌سپاری هوشمندانه‌ و بهره گیری از تمام ظرفیت های درون و برون مرکز؛

تمرکز دادن سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان آموزش های مهارتی و جلوگیری از  تداخل با سایر  واحدهایستادی حوزه‌های علمیه و مراکز همسو؛

بهره گیری حداکثری از صفوف در اجرای دوره ها؛

توانمند سازی و ارتقاء علمی –مهارتی حوزویان

نهادینه سازی و هدفمندکردن آموزش‌های مهارتی و کاربردی

 

اهداف کلان و اهداف کلان آموزش های کاربردی و مهارتی

توانمند سازی و ارتقاء علمی –مهارتی حوزویان

تدوین برنامه جامع آموزش های مهارتی ؛

نظام‌مند و هدفمند کردن آموزش‌های مهارتی و کاربردی در راستای کارویژه های روحانیت؛

کمک به خوداتکایی و خودکفایی فعال و متناسب با شؤون  روحانیت.

 

   اهم ماموریت های مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی

 

تهیه و تدوین برنامه های میان مدت و کوتاه مدت با ریزنی ها و بهره گیری از معاونت ها و مدیریت ها و دفاتر ذی ربط با تصویب شورای سیاست گذاری آموزشهای کاربردی و مهارتی ؛

مشارکت در تدوین اسناد و برنامه های راهبردی مرتبط با آموزش های مهارتی با همکاری معاونت ها، مراکز و دفاتر ستادی؛

طراحی نظام جامع آموزش های کاربردی و مهارتی بر اساس کارویژه های روحانیت؛

پیشنهاد امور آموزش های مهارتی به عنوان آموزش های الزامی ؛

فرهنگ سازی در راستای ترویج آموزشهای مهارتی؛

تشکیل گروه های علمی –مهارتی در چارچوب ضوابط و آیین نامه مصوب شورا؛

ایجاد زمینه استفاده از کارشناسان و صاحب نظران در برنامه ریزی و تصمیم گیری در قالب شوراها و گروه های علمی- مهارتی ؛

تهیه و تدوین برنامه جامع آموزشی و پیشنهاد سر فصل ها و برنامه های آموزشی مورد نیاز؛

ایجاد ارتباط ، تعامل و بهره برداری از ظرفیت ها و امکانات نهادهای حوزوی و غیر حوزوی در راستای انجام وظایف و مأموریت ها از طریق انعقاد تفاهم نامه همکاری و... ؛

شناسایی و جذب  طلاب مستعد جهت حضور تربیت مربی آموزش های کاربردی و مهارتی؛

ایجاد زمینه مناسب  برای فراگیران در راستای آشنایی  با مهارت های مورد نیاز؛

نیاز سنجی، شناسایی خلأ ها و طراحی و برگزاری دوره های  مهارتی طلاب و روحانیون به صورت حضوری و غیر حضوری مورد نیاز متناسب با مشاغل و کارویژه های روحانیت بر اساس مصوبات شورا.